Οι virtual coaching platforms αναδύονται συνεχώς και αναμένεται να απασχολήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρονιά. Ποια είναι τα οφέλη τους και γιατί παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας;

Ας φανταστούμε μία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας συνδεόμαστε με εξειδικευμένους επαγγελματίες που μας βοηθούν να πετύχουμε τους προσωπικούς ή επαγγελματικούς μας στόχους. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται coaching και την τελευταία πενταετία σημειώθηκε κατακόρυφη ανάπτυξη στον κλάδο των virtual coaching platforms. Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι, με ποιον τρόπο λειτουργούν οι πλατφόρμες, και γιατί αξίζουν την προσοχή μας;

Σύμφωνα με τον ICF, το coaching αποτελεί μία γόνιμη και δημιουργική διεργασία, η οποία επιδιώκει να εμπνεύσει τους ωφελούμενους (coachees) να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να πετύχουν αυτό που οι ίδιοι επιθυμούν. Μέσω αυτής της διεργασίας, ενισχύουν την αυτογνωσία τους, αναπτύσσουν δεξιότητες, παίρνουν αποφάσεις και επιλύουν προβλήματα. Οι έρευνες δείχνουν ότι το coaching στον εργασιακό χώρο ενισχύει την απόδοση τόσο των εργαζομένων όσο και των οργανισμών, ενώ η αποτελεσματικότητα της μεθόδου δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την μορφή των συνεδριών. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο κλάδος του coaching είναι ο δεύτερος ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος στον κόσμο σύμφωνα με την PwC και μόνο στις Η.Π.Α. αποτιμάται σε $13,4 δις το 2020.

Τα τελευταία χρόνια, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, οι εταιρείες μετέφεραν τις εξατομικευμένες συνεδρίες στο ψηφιακό περιβάλλον, δημιουργώντας εύχρηστες πλατφόρμες. Έτσι, αφενός συνεργάζονται με πιστοποιημένους coaches ανά την υφήλιο και αφετέρου βελτιστοποιούν το ταίριασμα coach – coachee μέσω αλγορίθμων. Παράλληλα, ενσωματώνουν στις πλατφόρμες εκπαιδευτικό υλικό και ψυχομετρικά εργαλεία, με σκοπό την αξιοποίηση τους.

Οι ψηφιακές αυτές πλατφόρμες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα για τρεις τουλάχιστον λόγους. Ο βασικότερος είναι ότι η αποτελεσματική εκπαίδευση και η δια βίου ανάπτυξη των εργαζομένων είναι ζητούμενο στη χώρα μας. Η συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα το 2019 ήταν 4.5% (μ.ό. Ε.Ε: 11,1%), ενώ θεωρούμε τη δια βίου μάθηση λιγότερο σημαντική σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Η αξιοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας αποτελεί ευκαιρία για σύγχρονη, ευχάριστη και αποτελεσματική ανάπτυξη στελεχών σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όντας μάλιστα ανθεκτική την εποχή του Covid-19. Επομένως, οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν τις πλατφόρμες για την ανάπτυξη των εργαζομένων τους ακόμα και σε μαζική κλίμακα, διατηρώντας τον εξατομικευμένο χαρακτήρα της μεθόδου.

Δεύτερον, η κατακόρυφη ανάπτυξη του κλάδου προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων μπορούν να σχεδιάσουν πλατφόρμες με συγκεκριμένες ειδικότητες (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, business coaches) και για διάφορους κλάδους, μία τάση εξειδίκευσης που αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Αντίστοιχα, μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να αναπτύξουν πλατφόρμες που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες τους και θα προσφέρουν στήριξη και λύσεις από τα ανώτατα στελέχη μέχρι τους εργαζόμενους στα πλέον απομακρυσμένα μέρη.

Τρίτον, οι ψηφιακές πλατφόρμες προσφέρουν στους coaches τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια ελκυστική εκδοχή του gig economy, της «οικονομίας των επί μέρους παραδοτέων», ασχολούμενοι με υπηρεσίες υψηλής αξίας, σε διεθνές περιβάλλον, με ικανοποιητικές αμοιβές, σε αντιδιαστολή με άλλες μορφές απασχόλησης μέσω πλατφόρμας με περιορισμένες προοπτικές. Οι coaches δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον να περιορίζονται στην ελληνική αγορά.

Στον ευρύτερο χώρο του coaching ελλοχεύουν βεβαίως και κίνδυνοι, όπως η συνεργασία με coaches που δεν έχουν πιστοποιηθεί για την ειδικότητά τους ή που αναλαμβάνουν τον ρόλο ψυχολόγων δίχως να έχουν τη σχετική κατάρτιση, καταλήγοντας να βλάπτουν αντί να ωφελούν. Στην χώρα που συχνά «ό,τι δηλώσεις είσαι», ο κίνδυνός αυτός είναι σημαντικός, μέσα όμως από τις πλατφόρμες περιορίζεται, καθώς αποκλείονται οι ελλιπώς καταρτισμένοι επαγγελματίες.

Η εποχή των virtual coaching platforms αναδύεται. Καθώς ο κλάδος αναμένεται να μας απασχολήσει εντονότερα τα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα, τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να αναλογιστούν τις προοπτικές και τα οφέλη.

Κωνσταντίνος Τασούλης, Associate Professor of HRM, American College of Greece και Ευάγγελος Μπερτσεκάς, BetterUp Channel Partner, Greece and Cyprus

Δημοσιεύτηκε στο HR Professional

Pin It on Pinterest

Share This