Το δικαίωμα στην απεργία, η κατάχρηση, και η ανάγκη εκσυγχρονισμού

Το δικαίωμα στην απεργία, η κατάχρηση, και η ανάγκη εκσυγχρονισμού

Κάθε κοινωνία που θέλει να προστατεύει τους εργαζόμενους και να θέτει όρια στη δύναμη των εργοδοτών, διασφαλίζει το δικαίωμα στην απεργία. Τι ισχύει στην ελληνική πραγματικότητα; Από τις 98 γενικές απεργίες που έγιναν στην ΕΕ μεταξύ 1980-2008 (δηλαδή στις ”καλές...

Pin It on Pinterest